Hvad er hyponatriæmi?

Hyponatriæmi er en medicinsk tilstand hvor natriumindholdet i serum er lavere end 135 mmol/l . Normalt er natriumindholdet 135-145 mmol/l.

Klassifikation:

A. Hyponatriæmi klassificeres ud fra væskebalancen i kroppen:

 1. Underhydrerede som følge af væskemangel via nyrerne f.ex. diuretika eller som følge af væsketab via mave-tarmkanal, f.ex. opkastning/ diarréer. Her foreligger en kombineret salt- og vandmangel, dog er saltmanglen større.
 2. Overhydrerede på grund af f.ex. hjertesvigt, leversvigt eller nyresvigt. Vandmængden i kroppen ( extracellulært) er væsentligt forøget i forhold til saltmængden hvilket giver en relativ hyponatriæmi.
 3. Hverken under- eller overhydrerede men let øget mængde vand i kroppen (extracellulær volumen) uden saltmangel. forårsages af SIADH, se under rubriken hvad er SIADH), alvorligt mangel på skjoldbruskkirtelhormon eller binyrebarksvigt.

B. Hyponatriæmi klassificeres også ud fra hvor hurtigt den opstår; akut (på mindre end 48 timer) og kronisk (på mere end 48 timer).

Konsekvenser af hyponatriæmi;

Hyponatriæmi er den hyppigste elektrolytlidelse blandt patienter der indlægges og er associeret med dårligere prognose . Markeret hyponatriæmi (S-Na <125mmol/l er associeret med forlænget sygehusindlæggelse.

Symptomer;

Graden af hyponatriæmi og hvor hurtigt den udvikles er afgørende for prognosen og symptomer. De sværeste tilfælde af hyponatriæmi udvikles akut og kan forårsage hjerneødem der giver neurologiske symptomer som kramper, koma og kan til og med lede til død. Disse patienter kræver akut korrigerende behandling. Den hyppigste kroniske hyponatriæmi er for det meste mild og kan give symptomer som hukkommelsesforstyrelser og koncentrationsbesvær.

Sygdomstype Symptomer

Hovedpine
Muskelkramper
Træthed
Madlede
Rastløshed

Milde symptomer

Kvalme
Forvirring
Desorientering
Motoriske forstyrrelser
Døsighed
Opkastninger

Middel symptomer

Epileptiske anfald
Koma
Hjerneskade
Åndredrætsbesvær
Død

Svære symptomer

Årsager:

Akut hyponatriæmi forekommer af og til hos indlagte patienter og hyppig årsag kan være tilførsel af saltfattige væsker i forbindelse med operation.

Hyppige årsager til kronisk hyponatriæmi er tiaziddiuretika og SIADH ( se under ´Hvad er SIADH´) Hos ældre patienter med flere bagvedliggende sygedomme er det oftere en kombination af årsager hvor lægemiddelbehandling ofte bidrager.

Referencer:
 1. Ellison DH, Berl T. Clinical practice . The syndrome of inappropriate antidiuresis. N Engl J med. 2007; 356(20)2064-72.
 2. http://www3.svls.se/sektioner/endokrin/documents/ Vardprogram_hyponatremi_110913.pdf
  Svenskt vårdprogram för hyponatremi 2012
 3. Wald R, et al. Arch Intern Med.2010;170(3):294-302.
 4. Renneboog B, et al. Am J Med 2006; 119: 71–78.
 5. Gill G, et al. Clin Endocrinol 2006; 65: 246 – 249.
 6. Sherlock M, et al. Postgrad Med J 2009; 85; 171–175.