Colitis ulcerosa

Et almindeligt sundhedsproblem
I 1920'erne var "colitis" en modediagnose, der blev brugt i flæng for en lang række sygdomme. Frem til 1980'erne sås et stigende antal tilfælde, hvorefter antallet af patienter synes at have stabiliseret sig. De nyeste rapport2009-01-14 med colitis ulcerosa samtidig med en stigning i antallet af patienter med Crohns sygdom. Det samlede antal patienter med IBD (colitis ulcerosa + Crohns sygdom) er i øjeblikket stigende.

Arv og miljø
Det er tydeligt, at der er mange årsager til både colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Identiske undersøgelser fra Sverige, Danmark og Storbritannien har vist, at genetiske faktorer kan forklare ca. 6-16 % af tilfældene af colitis ulcerosa. Miljømæssige faktorer ser ud til at have større betydning end genetiske anlæg ved udviklingen af colitis ulcerosa. Modsat Crohns sygdom ser cigaretrygning mærkeligt nok ud til at have en forebyggende rolle i disse tilfælde. Dog ser tidligere rygere ud til at have en øget risiko for at udvikle colitis ulcerosa. Som følge af tobakkens veldokumenterede risiko anbefales rygning generelt ikke som behandling af colitis ulcerosa. Nikotinplastre har vist sig at have en moderat effekt på colitis ulcerosa.

Overraskende nok er der ikke påvist en tydelig forbindelse mellem specialkost og risikoen for colitis ulcerosa eller Crohns sygdom. Dog er raffineret sukker, margarine, gær og coladrikke anført som sandsynlige miljømæssige risikofaktorer.I imagined if a new new mother liked your ex replica watches uk ample to perform over only warned your ex using a number of replica rolex watches involving treatment, probably various other the younger generation would likely answer along with avoid drug treatments in case his or her replica rolex cared ample to look at affirmative steps. I'm able to even now don't forget a moment while mothers and fathers truly needed a concern of their childrens replica watches sale. Institution athletics, Minor Group online games, and also other rolex replica sale pursuits employed to reveal your mothers and fathers throughout huge numbers. My spouse and i composed this specific e-book since My spouse and i proper care ample with regards to small panerai replica plus the entire world these are pushed to reside in nowadays for you to desire the crooks to get affirmative rolex replica of their existence.