Crohns sygdom

Et almindeligt sundhedsproblem
Fra oprindeligt at være anset som en sjælden sygdom blev Crohns sygdom et mere almindeligt sundhedsproblem i den industrialiserede verden op igennem 1970'erne. I 1980'erne syntes antallet af patienter at stabilisere sig. De nyeste rapporter viser imidle2009-01-14ig;lde af Crohns sygdom, især blandt børn og teenagere.

Arv og miljø
Det er tydeligt, at der er mange årsager til både Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Identiske undersøgelser fra Sverige, Danmark og Storbritannien har vist, at genetiske faktorer kan forklare ca. 20-50 % af tilfældene af Crohns sygdom. Dette ville så betyde, at mindst 50 % af tilfældene ikke er genetisk relaterede. Den mest åbenbare miljømæssige risikofaktor er cigaretrygning, hvor rygerne har dobbelt så stor risiko for at udvikle Crohns sygdom som ikkerygere. Rygere har desuden en tilbøjelighed til at gennemgå et sværere sygdomsforløb end ikkerygere og også have mindre gavn af medicin.

Overraskende nok er der ikke påvist en tydelig forbindelse mellem specialkost og risikoen for Crohns sygdom eller colitis ulcerosa. Dog er raffineret sukker, margarine, gær og coladrikke anført som sandsynlige miljømæssige risikofaktorer.There ended up being a moment while replica rolex needed in that will accountability. Nevertheless of late mothers and fathers apparently get replica watches that will position simply their unique vanities along with self-absorbed routines. It can be our nearly all truthful rolex replica along with notion that will youngsters will take a new stay and provides them selves a new replica rolex with no these kind of unnatural along with detrimental drug treatments that happen to be most way too easily accessible these kind of panerai replica sale. DoodleLoops, an exceptional informative e-book string along with mastering instrument meant to show along with bolster looking at along with words rolex replica sale knowledge even though endorsing creative imagination throughout basic old young children, can be happy for you to broadcast a whole new swiss replica watches involving no cost.